Top

Sàn giao dịch Bất động sản BCCI-2

Địa chỉ: 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3827 5959 - 3827 5858        Fax: 84.8.3822 8494

E-mail: info@bcci.vn         Website: www.bcci.com.vn