Top

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)

Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3942 3388        Fax: 84.4.3941 0944

E-mail: contact@shb.com.vn         Website: www.shb.com.vn