Top

Ngân hàng TMCP Phương Đông

Địa chỉ: 45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3822 0960 - 3822 0961        Fax: 84.8.3822 0963

E-mail: ocb@ocb.com.vn         Website: www.ocb.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ