Top

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Địa chỉ: 88 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3771 8989        Fax: 84.4.3771 8899

E-mail: msb@msb.com.vn         Website: www.msb.com.vn

Cho vay Đầu tư dự án

Quý khách là doanh nghiệp đang hoạt động hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện một dự án đầu tư mới… Hãy liên ...