Top

Ngân hàng TMCP Đông Á

Địa chỉ: 130 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3995 1483 - 3995 1484        Fax: 84.8.3995 1603

E-mail: eab@eab.com.vn         Website: www.eab.com.vn