Top

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Địa chỉ: 44 Phạm Hồng Thái, P.Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 84.77.386 9950        Fax: 84.77.387 7538

E-mail: kienlongbank@kienlongbank.com         Website: www.kienlongbank.com