Top

Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Thịnh

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch , P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 62 650 458        Fax: (08) 62 450 457

E-mail: companyphucthinh@gmail.com         Website: http://klkphucthinh.com/