Top

Công ty TNHH TM-TV-DV Phúc Thành Ngọc

Địa chỉ: 86 Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3978 9459 - 6274 9158        Fax: 84.8.3978 9457

E-mail: phucthanhngoc@yahoo.com         Website: www.phucthanhngoc.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ