Top

Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng H.YA

Địa chỉ: 234 Phan Châu Trinh, P.Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 84.511.360 1111        Fax: 84.511.382 6065

E-mail: info@hya.vn         Website: www.hya.vn