Top

Công ty TNHH Quảng cáo và Trang trí Nội thất Minh Uông

Địa chỉ: 666/82 Đường 3/2, P.14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3866 5939 - 6265 0832 - 6293 4581        Fax: 84.8.6293 4542

E-mail: m.udecor@minhuong.com.vn         Website: www.minhuong.com.vn