Top

Công ty TNHH Posco E&C Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 7 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3822 0990 - 3822 0989        Fax: 84.8.3822 0991

E-mail: hanscho@poscoenc.com         Website: www.poscoencvietnam.com