Top

Công ty TNHH Niro Ceramic Việt Nam

Địa chỉ: 60 Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 2, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.5410 5277        Fax: 84.8.5410 5279

E-mail: sales_hcm@nirogroup.com         Website: www.nirogranite.com