Top

Công ty TNHH MTV KD-DV Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.83824 9988        Fax: 84.8.3824 9977

E-mail: info-s@sacomreal.com         Website: www.sacomreal-s.com.vn