Top

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Địa chỉ: 40, Trần Phú, P.Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

1. Lịch sử hình thành và phát triển:
Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang là kết quả của sự liên doanh tốt đẹp giữa Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Toàn Hải Nam và Công ty Du lịch Khánh Hòa, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201469800 ngày 20/04/2012 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp.
Công ty Miền Nhiệt Đới Nha Trang là chủ sở hữu của dự án Tropicana Nha Trang Complex, theo giấy chứng nhận đầu tư số 37121000404 ngày 18/12/2012 bởi UBND tỉnh Khánh Hòa, tọa lạc tại 40 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
 
2. Dự án đầu tư xây dựng:
 Dự án Tropicana Nha Trang