Top

Công ty TNHH Hoàng Nam

Địa chỉ: 81 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3863 3634        Fax: 84.8.3863 3635

E-mail: info@phoxinh.com.vn         Website: www.phoxinh.com.vn