Top

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc

Địa chỉ: 91 Nguyễn Tất Thành, P.Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 84.511.353 1977        Fax: 84.511.364 7052

Website: www.bloomingtowerdanang.com