Top

Công ty TNHH Đầu tư Pacific

Địa chỉ: 2A, P.Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 84.31.382 1769        Fax: 84.31.352 8584

Website: www.grandpacific.vn