Top

Công ty Thiết kế Xây dựng Tân Trí Nguyên

Địa chỉ: 69/15 Cao Thắng, P.3, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.38356767        Fax: 84.8.38337065

E-mail: loan.tantringuyen@gmail.com         Website: www.nhathauthietke.com