Top

Công ty Quản lý Bất động sản The Ascott

Địa chỉ: 49 Hai Bà Trưng, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3934 2342        Fax: 84.4.3934 2343

E-mail: enquiry.hanoi@the-ascott.com         Website: www.the-ascott.com