Top

Công ty Liên doanh Xi măng Holcim

Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3824 4104        Fax: 84.8.3824 3569

Website: www.holcim.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ