Top

Công ty LD Phát Triển Khu Công Nghiệp Sông Mây

Địa chỉ: Tỉnh lộ 767 Xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: 84.61.386 9436 - 386 9553 - 386 9554        Fax: 84.61.386 9493

E-mail: thanhbachkcnsm@songmayip.vnn.vn         Website: www.songmayip.vnn.vn

Công ty Liên Doanh Phát Triển Khu Công Nghiệp Sông Mây (SINPACO) trân trọng cám ơn quý Công Ty đã quan tâm đến Khu Công Nghiệp Sông Mây do Công Ty chúng tôi xây dựng và quản lý. Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng đầy đủ và thủ tục đầu tư dễ dàng, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự chú ý và hợp tác của quý Công Ty