Top

Công ty Hợp tác Lao động Nước ngoài

Địa chỉ: 38 Nguyễn Phong Sắc, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3768 9643        Fax: 84.4.3768 9644

E-mail: lod@hn.vnn.vn         Website: www.lod.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ