Top

Công ty Đầu tư và Xây dựng TNXP TP.HCM

Địa chỉ: 19 Yesin, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3914 1900 - 3914 1901        Fax: 84.8.3914 1903

Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ