Top

Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương

Địa chỉ: 02 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.383 7657 - 384 8868        Fax: 84.650.384 8868

E-mail: realvietnam@vnn.vn         Website: www.biconsi.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ