Top

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hoàng Tấn Phát

Địa chỉ: 3A Đường C3, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.2246 0505        Fax: 84.8.6268 0010

E-mail: hoangtanphat@hoangtanphat.vn         Website: www.hoangtanphat.vn