Top

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group)

Địa chỉ: 152 Nguyễn Ngọc Nại, P.Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3394 2990 - 3566 5087        Fax: 84.4.3394 0579

E-mail: housinggroup.nd@gmail.com         Website: www.housinggroup.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ