Top

Công Ty CP Lộc Ninh

Địa chỉ: 140, P.Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Công ty cổ phần Lộc Ninh là công ty chuyên về lĩnh vực kinh doanh sắt thép xây dựng và đầu tư dự án. Công ty được thành lập đi vào hoạt động kinh doanh từ năm 2003 và đã phân phối, cung cấp hàng triệu tấn sản phẩm thép chất lượng cao cho thị trường trong những năm vừa qua.