Top

Công ty CP Địa ốc 8 (Resco 8)

Địa chỉ: 849,Tạ Quang Bửu, P.5, Quận 8, TP.HCM

Công ty CP Địa ốc 8 được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà Nước - Công ty Xây Dựng & Kinh Doanh Nhà Cần Giờ theo quyết định số 6183/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (nay là Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên).