Top

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương mại Kinh Đô

Địa chỉ: 93 Lò Đúc, P.Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3716 1616        Fax: 84.4.2221 2888

E-mail: contact@kinhdonewland.com         Website: www.kinhdotcigroup.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ