Top

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật Tư

Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 5488 – 3829 5604        Fax: 84.8.3821 1096

E-mail: info@cnt.com.vn         Website: www.cnt.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ