Top

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - Incomex

Địa chỉ: 164 Lò Đúc, P.Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84.4 39727296        Fax: 84.4 39727295

E-mail: webmaster@incomex.com.vn         Website: www.incomex.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, phạm vi hoạt động trên toàn quốc trong các lĩnh vực:

Thi công xây lắp

Tiếp thị để thực hiện đấu thầu các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài ở Việt nam.
Tổng thầu xây dựng công trình, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, gia công lắp đặt thiết bị chuyên ngành cấp, thoát nước.
Thi công xây lắp đường dây và trạm biến thế điện.

Đầu tư, tư vấn thiết kế

Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.
Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.
Đầu tư xây dựng và kinh doanh các cụm dân cư.
Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật. Khảo sát, thiết kế quy hoạch chi tiết và thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật.
Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: xây lắp, mua sắm hàng hoá, tuyển chọn tư vấn.
Thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, quyết toán các công trình xây dựng.
Kiểm định chất lượng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị và vật liệu xây dựng.
Xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa, thiết bị, công nghệ xây dựng.
Khai thác, chế biến các loại khoáng sản, nông lâm sản phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Chế tạo, lắp ráp thiết bị điện tử.

Kinh doanh bất động sản

Lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác.
Kinh doanh vận tải thủy, bộ, bốc xếp vật tư, hàng hóa và vật liệu xây dựng.