Top

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, P.14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.6258 3425        Fax: 84.8.6258 3426

E-mail: sc5@sc5.vn         Website: www.sc5.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ