Top

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp

Địa chỉ: 146 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3829 5072 - 3823 0666 - 3821 1664        Fax: 84.8.3821 1242

E-mail: desconco@hcm.vnn.vn         Website: www.descon.com.vn