Top

Công ty Cổ phần Vĩnh Tường

Địa chỉ: Tầng trệt cao ốc IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3775 4321 - 3775 4322        Fax: 84.8.3775 4325

E-mail: info@vtland.com.vn         Website: www.vinhtuongcorp.com