Top

Công ty Cổ phần Toàn Cầu ICC (GICC)

Địa chỉ: P.408, Toà nhà 319, Tây Sơn , P.Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3564 1406        Fax: 84.4.3564 2178

E-mail: info@globalicc.vn         Website: www.globalicc.vn