Top

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Vĩnh Khang

Địa chỉ: 216, Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3933 3289        Fax: 84.8.3933 3288

E-mail: info@mvkonline.com         Website: www.mvkonline.com

MVK tham gia triển lãm Vietbuild 2013 – Lần 2

Từ ngày 14 đến ngày 18/08/2013, Công ty Cổ phần Thương mại Minh Vĩnh Khang (MVK) tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild 2013 – Lần 2 tại ...