Top

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Vĩnh Khang

Địa chỉ: 216, Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3933 3289        Fax: 84.8.3933 3288

E-mail: info@mvkonline.com         Website: www.mvkonline.com

Khu dân cư Bảo Lộc

Vị trí: 1209, Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng