Top

Công ty Cổ phần Thương mại Kinh Thành

Địa chỉ: 305/11 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.7090 4545        Fax: 84.8.6345 6365

E-mail: contact@kinhthanhgroup.com         Website: www.kinhthanhgroup.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ