Top

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Saigon LandHouse

Địa chỉ: 57, Phạm Ngọc Thạch , P.6, Quận 3, TP.HCM

Tên giao dịch: SAIGON LANDHOUSE SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

- Địa chỉ trụ sở: 66/15 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Ngày hoạt động: 04/11/2013

- Mã số thuế: 0312531535

- Giấy phép kinh doanh: 0312531535

- Ngày cấp: 04/11/2013

- Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Huệ

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

+ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu