Top

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Địa chỉ: Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.37735721        Fax: 84.4.37735182

E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn         Website: www.thanglonginvestgroup.vn