Top

Công ty Cổ phần Tấc Đất Tấc Vàng

Địa chỉ: 29-31 Cao ốc V - Coalimex , Đinh Bộ Lĩnh , P.24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3512 7788 - 3512 7799        Fax: 84.8.3512 7755

E-mail: tacdattacvang@tdtv.com.vn         Website: www.tdtv.com.vn