Top

Công ty cổ phần Serenity Sky Villas

Địa chỉ: 259, Điện Biên Phủ , P.7, Quận 3, TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SERENITY SKY VILLA
Tên giao dịch: SERENITY SKY VILLA JSC
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Minh Trung
Ngày cấp giấy phép: 27/10/2009
Ngày hoạt động: 01/11/2009 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại: 0862971935