Top

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, P.Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 84.59.382 0046 - 382 0061        Fax: 84.59.382 0549

E-mail: headoffice@quoccuonggialai.com.vn         Website: www.quoccuonggialai.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ