Top

Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Việt Đô

Địa chỉ: Số 07 Mỹ Hoàng - Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.5410 3509        Fax: 84.8.5410 3508

E-mail: vietdoreal@vietdoreal.com         Website: www.vietdoreal.com