Top

Công ty Cổ Phần Nhà Hòa Bình

Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3910 7572         Fax: 84.8.3910 7637

E-mail: sanhoabinh@hoabinhhbh.com         Website: www.hoabinhhbh.com