Top

Công ty Cổ phần Kinh doanh Và Đầu tư Bình Dương

Địa chỉ: Ấp 3, P.Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.357 7087        Fax: 84.650.357 7086

E-mail: info@becamexitc.com         Website: www.becamexitc.com