Top

Công ty Cổ phần Giám định Ngân Hà

Địa chỉ: Lầu 4 - 35-37 Bến Chương Dương, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3820 9531- 3820 9532        Fax: 84.8.3820 9533

E-mail: micontrol@hcm.vnn.vn         Website: www.micontrol.com.vn