Top

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai - TUILDONAI

Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3822 3978 - 3829 5881        Fax: 84.8.3824 2493

E-mail: donai_brick@hcm.fpt.vn         Website: www.tuildonai.com.vn