Top

Công ty Cổ Phần Đức Mạnh

Địa chỉ: KTX Vĩnh Trung - Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 84.511.368 9403 - 368 9404 - 368 9476        Fax: 84.511.368 9379

E-mail: info@ducmanhco.com         Website: www.vinhtrungplaza.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ