Top

Công ty Cổ phần ĐT-PT Đô thị Long Giang

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.2 200434        Fax: 84.4.2200433

E-mail: lgl-hn@longgiangland.com.vn         Website: longgiangland.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ